Rehabilitacja to przywrócenie sprawności fizycznej i  ruchowej ułatwiające czynności życia codziennego, czy aktywność fizyczną. Rehabilitacja pozwala ograniczyć negatywne skutki chorób. Jest procesem poprawy kondycji i sprawności fizycznej osób chorych lub...