Z ortopedą dziecięcym warto skonsultować wszelkie niepokojące zmiany w obrębie narządu ruchu, które zachodzą podczas rozwoju dziecka.

Ortopeda dziecięcy to istotna postać w życiu rodziny. Od najmłodszych lat powinien dbać o małych pacjentów po urazach oraz z wadami w obrębie narządu ruchu – wrodzonymi i nabytymi, będzie się też zajmował profilaktyką wad postawy u najmłodszych.

Zatrudniamy dobrych lekarzy

Do zadań ortopedy dziecięcego należy wykonywanie badań i testów czynnościowych ukierunkowanych na określenie dysfunkcji w obrębie aparatu ruchu, wykrywanie wad wrodzonych u noworodków i niemowląt, wykrywanie wad nabytych, wad postawy u dzieci, udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazu lub kontuzji, prowadzenie badań profilaktycznych i przesiewowych. Dobry lekarz, a tylko tacy współpracują z klinikami Rehasport, dba też o edukację rodziców oraz dzieci dotyczącą profilaktyki i leczenia urazów, wad wrodzonych czy wad postawy. Ortopeda dziecięcy Warszawa? U nas znajdziesz najlepszych.

Z czym do ortopedy dziecięcego?

Tego specjalistę koniecznie trzeba odwiedzić, jeśli naszemu dziecku przydarzy się uraz, któremu towarzyszy ból bądź obrzęk. Konsultacja z lekarzem będzie też konieczna w przypadku wystąpienia krwiaka, patologicznej ruchomości kończyn, dysfunkcji w stawach, zniekształcenia stawów, bólów startowych i rozruchowych, a także asymetrii kończyn bądź poszczególnych ich elementów. Z porady warto skorzystać również w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowego rozwoju aparatu ruchu naszego dziecka. W przypadku noworodków i niemowląt pozwala to na ocenę budowy stawów biodrowych. Ortopeda dziecięcy powinien zbadać pacjenta już w wieku niemowlęcym – nie później niż w 12 tygodniu życia, a najlepiej około 6-10 tygodnia. Z wiedzy i doświadczenia ortopedy dziecięcego warto skorzystać zawsze, gdy zauważymy nieprawidłowości w rozwoju dziecka, np. gdy wykazuje ono opóźnienie w rozwoju w stosunku do rówieśników lub kiedy zachodzi podejrzenie wad wrodzonych lub nabytych w obrębie narządu ruchu.